VÝROBA STROJŮ, ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

pro geotermii (získávání a rozvod energie z půdního jádra), vrty a čerpání betonu, malty:

  • betonové čerpadla pro mikropiloty, geotermické malty, injektáže
  • turbomíchačky
  • TED – zařízení pro geotermická měření - testy TRT (Thermal Response Test), neboli GRT (Ground Response Test) a průtokové testy, dále měření tlaku ve vrtu
  • vybavení pro geotermické vrtné práce (preventer)
  • zařízení pro spritz-beton
  • hydraulická distribuční ramena k čerpání betonu

Test TRT (GRT) a projekční geotermická řešení s kompletním servisem

  • test TRT (GRT) a optimální rozmístění geotermických sond v terénu (v závislosti na potřebné topné a chladící teplotě budovy)
  • průtokový a tlakový test na geotermickém vrtu
  • provádění termických šoků u podlah