Geotermické měření a projekční řešení s kompletním servisem

 

  • měříčí činnost:

testy TRT (GRT) vodivosti terénu v hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla

průtokový a tlakový test na hlubinném vrtu

 

  • projekční činnost:

výpočet optimálního rozmístění geotermických sond v terénu (v závislosti na potřebné topné a chladící teplotě budovy)

dimenzování geotermických vrtných polí

technická podpora a servis

 

TRT test v Benátkách

 

 

Výroba strojů, čerpadel a speciálních zařízení

 

  • pro geotermii a hlubinné vrty:

výroba zařízení pro provádění TRT testů vodivosti terénu a jiná geotermická měření (průtokové testy, měření tlaku ve vrtu apod.)

servis vrtných strojů (zn. ATLAS Copco apod.)

vybavení pro geotermické vrtné práce (preventer apod.)

 

stroj TED pro TRT měření

 

  • pro čerpání betonu či malty:

betonové čerpadla pro mikropiloty, geotermické malty, injektáže

turbomíchačky

zařízení pro výrobu spritz-betonu

hydraulická distribuční ramena k čerpání betonu

provádění termických šoků (např. u podlah)

 

Servis čerpadel na beton